Projecten - Bedrijfsruimtes - Nieuwbouw bedrijfsruimte te Zwaag

Opdrachtgever:
Samsun bv www.samsun.nl
Aannemer:
Stabo Bouw www.stabobouw.nl
Toelichting:
Voor dit pand hebben wij het tekenwerk verzorgd op basis van een aangeleverd ontwerp. Het geheel is bouwkundig uitgetekend en getoetst aan de regels van het bouwbesluit en brandveiligheid. Daarnaast hebben wij de bouwaanvraagprocedure verzorgd.